Universitat Rovira i Virgili

Assignatures troncals

SRE

Una quarta part (15 ECTS) dels crèdits que comprèn el Màster universitari en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria corresponen a assignatures obligatòries, matèries troncals que s'imparteixen durant el primer quadrimestre del Pla d'Estudis. Aquestes assignatures aporten coneixements transversals importants per al treball que es desenvolupa a les empreses.