Universitat Rovira i Virgili

El millor equip de professionals

Set raons per decidir-te

L'equip docent del Màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria l'integren professionals amb reconeguda trajectòria en l'àmbit acadèmic i de recerca, així com personal tècnic amb valuosa experiència en indústries del sector químic, que enriqueixen el programa formatiu en la vessant pràctica.

En més de quatre dècades d'activitat, la facultat de Química ha implantat un profitosa col·laboració amb institucions acadèmiques i de recerca que ha atret fins a Tarragona investigadors i docents de prestigi mundial. Aquest model de cooperació constructiva també funciona amb el món empresarial, especialment indústries del potent polígon químic de Tarragona, que col·laboren amb la Facultat en projectes de recerca.