Universitat Rovira i Virgili

Especialitat química aplicada

L'especialitat Sector Química Aplicada se centra en l'activitat que desenvolupen empreses, normalment PIMES, en sectors com l'agroalimentari, cosmètic, de tractament d'aigües, etc.