Universitat Rovira i Virgili

Estructura del Màster

► La tarifa del Màster és 3.000 euros. Hi ha un programa de beques específic que et permetrà disminuir aquest cost considerablement. Demana més informació al Coordinador del Màster(ELIMINAR).

► Els/les estudiants de l'últim curs de Grau poden cursar el Màster sempre que tinguin compatibilitat horària per portar-lo a terme i que finalitzin els seus estudis de Grau el mateix curs acadèmic en que finalitzaran el màster.   

També hi ha la possibilitat que els estudiants no optin per cap de les dues especialitats, i es matriculin a assignatures del seu interès mentre no plantegin incompatibilitat d'horari.

El Màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria va dirigit a graduats en Química, Enginyeria Química, Bioquímica o Biotecnologia, entre d'altres. Com a títol propi, aquest màster també el poden realitzar estudiants de darrer curs de Grau amb disponibilitat de temps i que finalitzin els seus estudis de Grau el mateix curs acadèmic que finalitzaran el màster.     

  • BLOC FORMATIU COMÚ (45 ECTS)

  • BLOC D'ESPECIALITZACIÓ* (15 ECTS)

  • ►  El Pla d'Estudis permet la formació en aspectes teòrics i pràctics en contacte amb professionals d'indústries de diferents sectors de les comarques de Tarragona.

  • ► Les assignatures del bloc comú són obligatòries i condueixen a les especialitats Sector Química/Energia i Sector Química Aplicada.

    ► La meitat dels crèdits del curs (30 ECTS) corresponen a les Pràctiques Formatives (15 ECTS) i al Treball de Fi de Màster (TFM, 15 ECTS), que es realitzen a l'empresa durant el segon quadrimestre del curs.