Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques i Treball de Fi de Màster

Tots els estudiants han de realitzar durant el segon quadrimestre del curs una estada en una empresa per fer les Pràctiques Formatives  i el Treball de Fi de Màster (30 ECTS). Aquesta pràctica permet conèixer sobre el terreny el desenvolupament professional de què és objecte el Màster. Cada estudiant comptarà amb el suport d'un tutor intern a l'empresa i d'un tutor a la Universitat.