Universitat Rovira i Virgili

Fomació orientada a l'empresa

Set raons per decidir-te

El Màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria de la URV ha estat dissenyat en col·laboració amb experts del món empresarial. Complementa la formació acadèmica rebuda durant el grau amb coneixements i competències més transversals, de gran utilitat en la pràctica laboral, com són la legislació industrial, la logística, el control i la seguretat de processos, normes de qualitat i certificacions, o habilitats comunicatives.

L'adquisició de coneixements pràctics es duu a terme mitjançant la inserció laboral en indústries del sector. L'activitat pràctica, de fet, és simultània a l'aprenentatge teòric durant el primer quadrimestre del curs. El segon quadrimestre del curs està dedicat plenament a la realització de Pràctiques Formatives i del Treball de Fi de Màster, amb tutors professionals de les empreses i de la Universitat.