Universitat Rovira i Virgili

Estructura del Màster

► La tarifa del Màster és 3.000 euros. Hi ha un programa de beques específic que et permetrà disminuir aquest cost considerablement. Demana més informació al Coordinador del Màster(ELIMINAR).
► Els estudiants de l'últim curs de Grau poden sol·licitar l'accés al Màster i obtenir una plaça reservada. Poden matricular-se un cop han acabat el Grau si així ho acrediten a la Secretaria del Centre / Campus.
També hi ha la possibilitat que els estudiants no optin per cap de les dues especialitats, i es matriculin a assignatures del seu interès mentre no plantegin incompatibilitat d'horari.

El Màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria va dirigit a graduats en Química, Enginyeria Química, Bioquímica o Biotecnologia, entre d'altres. Com a títol propi, aquest màster també el poden realitzar estudiants de darrer curs de Grau amb disponibilitat de temps i que finalitzin els seus estudis de Grau el mateix curs acadèmic que finalitzaran el màster.

IMPORTANT: NOTA INFORMATIVA SOBRE LA DOCÈNCIA DEL CURS 2020-2021

     

  • BLOC FORMATIU COMÚ (45 ECTS)

  • BLOC D'ESPECIALITZACIÓ* (15 ECTS)

  • ►  El Pla d'Estudis permet la formació en aspectes teòrics i pràctics en contacte amb professionals d'indústries de diferents sectors de les comarques de Tarragona.

  • ► Les assignatures del bloc comú són obligatòries i condueixen a les especialitats Sector Química/Energia i Sector Química Aplicada.

    ► La meitat dels crèdits del curs (30 ECTS) corresponen a les Pràctiques Formatives (15 ECTS) i al Treball de Fi de Màster (TFM, 15 ECTS), que es realitzen a l'empresa durant el segon quadrimestre del curs.